Warsztaty i spotkania odbywające się jednorazowo lub cyklicznie, ale nieregularnie